Standard salgs- og leveringsbetingelser for DenLilleFabrik.dk, RolstedCopenhagen og Julekugle.dk - Herefter kaldet Firmaet.

Disse standard salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af produkter fra Firmaet. Ved accept af levering af produktet, accepteres betingelserne i denne aftale. Denne aftale gælder, medmindre der indgået en særskilt købsaftale med Firmaet.

Bestilling af varer

Varer kan bestilles hos Firmaet via email, mundtlig aftale eller via Firmaets webshop. En ordre kan til enhver tid annulleres af Firmaet, efter Firmaet eget skøn. Firmaet kan afvise en ordre hvis kundens indsendte materiale eller indhold ikke er i orden efter Firmaet skøn.

Priser

Priser, specifikationer, leveringstider og vilkår fremgår af tilbud, prislister eller på forespørgsel og kan ændres uden forudgående varsel, kan ikke overdrages og gælder kun for nye køb fra Firmaet. Firmaet er ikke ansvarlig for fejlagtige prisfastsættelser, typografiske fejl eller udeladelser, som konsekvens af misbrug af et Firmaetwebsite og dets funktioner. Alle priser er ab lager og incl. moms, Gebyrer og forsendelses- og ekspeditionsomkostninger, kan variere..

Levering

Ved køb af produkter hos Firmaet er nærværende Standard Salgs- og Leveringsbetingelser gældende. Leveringstiden er normalt 1-3 dage. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede. Vores leveringstid er derfor altid en estimeret af produktionstid og fragttid. Firmaet fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer og sammensætning.

Forsendelse

Pakke forsendelse foretages med Post Nord indenfor Danmarks grænser.. Forsendelse af pakker (på indtil 5 kg) tillægges fragt som standard på kr. 69,- Ved forsendelser over 5 kg. vil prisen afhænge af forsendelsesform og vægt. Faktura vedlægges forsendelsen eller sendes som en pdf-fil pr. e-mail. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber selv rette henvendelse til transportøren, oftest Post Danmark. Firmaet er ikke ansvarlig for dækning af transportskader. Alle priser er incl. moms og der tages forbehold for prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser

Alle bestilling og leverancer sker efter forudbetaling, medmindre kreditaftale er indgået.

Vi bruger Quickpaysom betalingsgateway. Du kan betale med Visa/VisaDankort og mobilepay

Reklamation

Såfremt varen, eller dele deraf, viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet har køberen 14 dages reklamationsfrist fra modtagelsesdagen - dog fraskriver kundens sig denne reklamationsret ved kundespecifikke produkter. Reklamation skal meddeles Graveringsgaver snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Graveringsgaver er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen.

Returret

Firmaet tager kun varer retur efter forudgående aftale og returvarer skal altid forsynes med RMA nr. oplyst af Firmaet. Omkostninger til tilbagelevering af varen til Firmaet påhviler kunden. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke. Ved special fremstillet eller kundespecifikke produkter, fraskriver kunden sig den 14 dages returret. Afhentes ordren ikke i/hos kundens pakkeshop, og derved pakken kommer retur til Firmaet - Kan pakken kun genfremsendes mod et gebyr på 100,- og skal kræves inden 14 dage.

Persondatapolitik

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Firmaet og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Firmaet har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Firmaet videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Firmaet via e-mail (info@Firmaet)

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Firmaet i henhold til lov om produktansvar eller i øvrigt kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Graveringsgavers ansvar begrænset til den tilvirkning af produktet Firmaet er foretaget og omfatter således ikke ansvar for for sent produktleverance, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab eller for tabt levering af service og support. Selve produktansvaret henlægges til Firmaet underleverandør

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne aftale, er Firmaet ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, særlige eller indirekte skader.

Firmaet påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
Graveringsgaver er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning der overstiger fakturabeløbet for det gældende produkt.

Om Firmaet

Firmaet er en del af Baduljen.dk CVR: 11876188 - V/Jan Rolsted, Gladsaxe Møllevej 21 st., 2860 Søborg, tlf. 22 86 31 31

Bank: Danske Bank 3409 11599079